Keer terug naar het overzicht

Geniet van het 6% btw-tarief - verlengd tot eind 2023

Teunishof

Update 21 maart 2023: Minister Van Peteghem kreeg groen licht van Europa voor de verlenging btw-verlaging voor sloop en heropbouw tot 2023. Het btw-tarief werd verlengd tot eind 2023!

 

De federale overheid heeft beslist om vanaf 1 januari 2021 het btw-tarief voor nieuwe woningen en appartementen te verlagen naar 6% btw in plaats van het huidige btw-tarief van 21%, indien het bouwproject kadert binnen een afbraak-wederopbouw, en je voldoet aan een aantal sociale voorwaarden.

De maatregel is tijdelijk en zal lopen van 1 januari 2021 tot 31 december 2023.

Wanneer er aan onderstaande cumulatieve voorwaarden wordt voldaan, maak je wellicht kans om te genieten van deze enorme besparing:

 • Het nieuwbouwproject staat of komt in de plaats van een afgebroken pand. De nieuwbouw staat bovendien op hetzelfde kadastraal perceel als de afgebroken constructie;
   
 • Het nieuw gekochte appartement of woning moet je enige en eigen woning zijn voor minstens 5 jaar (meer bepaald tot 31 december van het 5de jaar volgend op het jaar van eerste ingebruikneming).

  Als je toch een andere eigendom hebt op het moment van de aankoop, dient deze andere eigendom verkocht te worden voor de eerste ingebruikneming van het nieuw gekochte appartement of woning.

  Indien je deze andere eigendom bewoont en daar ook je domicilie gevestigd hebt (het betreft dus geen tweede verblijf), dan heb je nog tijd om deze eigendom te verkopen tot het einde van jaar dat volgt op het jaar van eerste ingebruikneming van het nieuw gekochte appartement of woning;
   

 • Je koopt als natuurlijk persoon, dus niet op een vennootschap;
   
 • De bewoonbare oppervlakte mag niet meer zijn dan 200m².
   
 • De verkoop van de constructies onder het mogelijk verlaagd btw-tarief van 6%, een regeling die (voorlopig) een einde zal kennen op 31/12/2023, geldt onder voorwaarde dat het voorliggende project o.m. kwalificeert onder de afbraak en opbouw vereiste alsmede dat de koper voldoet aan alle voorwaarden zoals uiteengezet in art. 1 quater, §3 van K.B. nr. 20 (o.a. hoofdzakelijk gebruik als eigen enige woning). Ingeval de toepassing van het mogelijk verlaagd btw-tarief van 6% zou worden betwist door de fiscale administratie, zal het btw-tarief van 21 % verschuldigd zijn.

Ontdek hier welke projecten in aanmerking komen voor het aangepaste btw-tarief van 6%.

* indien je aan de wettelijke voorwaarden voldoet