Keer terug naar het overzicht

Park op den Berg – een landschapsvisie die heden en verleden naar waarde schat

In het centrum van Heist-op-den-Berg verrijst een nieuwbouwproject van DCA – Park op den Berg – naar een ontwerp van M2 Architecten in samenwerking met Architectenbureau Patrick Feyaerts. Een belangrijk uitgangspunt was een evenwicht tussen nieuwe wooneenheden, omgeving en natuur. De landschappelijke visie voor de Heilig Hart-site werd opgesteld door Buitenruimte, een ontwerpbureau voor tuin, landschap, stedenbouw en publieke ruimte. Zaakvoerder en landschapsarchitect Steve Van Ryckeghem kadert de visie.

Oude context, nieuw verhaal

Op de site bevonden zich voornamelijk gebouwen van de voormalige Heilig Hart-school. Het historisch waardevolle landschap was door de eeuwen heen grotendeels verloren gegaan of verloederd. Steve Van Ryckeghem: “Op basis van het masterplan hebben we uitgezocht hoe we de oude landschappelijke elementen konden terugbrengen en doen herleven. Om zo de historische link tussen het (resterende) bos en de dorpskern te herstellen. De bosdreven spelen een bepalende rol, als de kapstok waaraan de nieuwe ontwikkeling zich ophangt. Ze verbinden oost en west en sluiten aan op een fijnmazig netwerk van trage wegen.”

Penthouse - Park op den Berg

Meer groen, meer geluk

Naast de aanleg van dreven en het herstel van bos met streekeigen bomen, struiken en lage vegetatie, wordt er nog meer groen geïntegreerd op de site. Zo komt er een centrale grasvlakte tussen de grootste woontorens. “Die groene ruimte knipoogt naar het typisch Engelse village green. Een onverharde open zone die het hart van het buitenleven vormt en waar het gemeenschapsleven zich ontplooit. De koppeling tussen ecologie en gemeenschap is een essentiële krijtlijn die de sociale cohesie en de woonkwaliteit bevordert. De site heeft als het ware zijn eigen ‘groene long’. Een heilzame plek met een positieve invloed op mens en milieu.”

Mooi met een meerwaarde

Bij de inplanting van het groen werd rekening gehouden met zichtassen voor interessante perspectieven en een panoramisch uitzicht vanaf de wooneenheden. “We beogen een maximale verweving tussen bos en bebouwing, onder andere door de woningen zoveel mogelijk naar het groen te richten. Zo ontstaat een nauwe relatie tussen wonen en bos, waarbij het oude bospatroon de drager van het nieuwe woonweefsel vormt. Het groen geeft onmiddellijk een mooi beeld dankzij de diversiteit en de horizontale en verticale gelaagdheid, terwijl de groei een boeiend spektakel belooft. De overgang van jonge naar mature beplanting zorgt voor dynamiek en beleving.”

Duurzame ontwikkeling

De landschappelijke inrichting van Park op den Berg vertrekt weliswaar vanuit de historische context en de opwaardering ervan. Toch blikt Buitenruimte ook naar de toekomst. “De geest van de plek vormt de basis voor het ontwerp, maar aandacht voor ecologie is een belangrijke bekommernis. We moeten zuinig en doordacht omspringen met schaarse ruimte, versnippering tegengaan, en de natuur zoveel mogelijk vrijwaren. We staan voor grote uitdagingen op het vlak van milieu en klimaat.”

Met dit project toont DCA hoe je nieuwbouw op een duurzame en verantwoorde manier kunt ontwikkelen. De landschappelijke inrichting ambieert zoveel meer dan het louter visuele. “Groen zorgt voor schaduw en vormt een fijne biotoop voor inheemse fauna en flora. Ook met waterbeheer is rekening gehouden. De wadi’s bufferen neerslag en de verharding is waterdoorlatend. Bovendien is Koning Auto hier enkel te gast: op een autoluwe plek is het aangenamer wonen. Kortom, Park op den Berg is het schoolvoorbeeld van hoe je een ruimte (her)ontwikkelt met respect voor haar verleden en oog voor de toekomst.”

Interesse in het project?

Park op den Berg is een bijzonder gegeerd project. Zin om er uw thuis van te maken? Ontdek alles over het project!